0986.855.832

Mẫu mộ đá lục lăng

Mẫu mộ lục lăng bằng đá được thi công bởi công ty đá mỹ nghệ Duy Hưng với nhiều kích thước khác nhau. Mộ lục lăng còn gọi là mộ lục giác với 6 cạnh cân đối. Mẫu mộ lục lăng thường được lựa chọn cho các khu lăng mộ đá và các ngôi mộ đơn lẻ.

Mẫu mộ đá lục lăng L01 Mẫu mộ đá lục lăng L05 Mẫu mộ đá lục lăng L04 Mẫu mộ đá lục lăng L03 Mẫu mộ đá lục lăng L02

Mẫu mộ đá lục lăng L06 Mẫu mộ đá lục lăng L10 Mẫu mộ đá lục lăng L09 Mẫu mộ đá lục lăng L08 Mẫu mộ đá lục lăng L07Mẫu mộ đá lục lăng L11 Mẫu mộ đá lục lăng L15 Mẫu mộ đá lục lăng L14 Mẫu mộ đá lục lăng L13 Mẫu mộ đá lục lăng L12

Mẫu mộ đá lục lăng L16 Mẫu mộ đá lục lăng L20 Mẫu mộ đá lục lăng L19 Mẫu mộ đá lục lăng L18 Mẫu mộ đá lục lăng L17

Mẫu mộ đá lục lăng L21 Mẫu mộ đá lục lăng L22 Mẫu mộ đá lục lăng L23 Mẫu mộ đá lục lăng L24 Mẫu mộ đá lục lăng L25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *