0986.855.832

Lắp đôi ngựa đá tại chùa Trúc Lâm Tự – Ấm Hạ, Hạ Hòa, Phú Thọ

Chùa Trúc Lân Tự do thầy An Ninh làm trụ trì tại Xã Ấm Hạ, Hạ Hòa, Phú Thọ.

> Xem thêm các Mẫu mộ đá , lăng mộ đá

 

Bình luận đã bị đóng.