0986.855.832

Tượng 12 con giáp bằng đá

Tượng 12 con giáp bằng đá vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam. 12 tuổi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tương ứng  với 12 con vật : Chuột, Trâu, Hổ, Mèo, Rồng, Ngựa, Dê, Gà, Chó, Lợn

Tượng 12 con giáp bằng đá 1

Tượng 12 con giáp bằng đá 2 Tượng 12 con giáp bằng đá 3 Tượng 12 con giáp bằng đá 4 Tượng 12 con giáp bằng đá 5 Tượng 12 con giáp bằng đá 6 Tượng 12 con giáp bằng đá 7 Tượng 12 con giáp bằng đá 8 Tượng 12 con giáp bằng đá 9 Tượng 12 con giáp bằng đá 10 Tượng 12 con giáp bằng đá 11 Tượng 12 con giáp bằng đá 12

Bình luận đã bị đóng.