0986.855.832

Tượng đài bằng đá khối

Tượng đài đá là một trong những hạng mục kiến trúc đá quen thuộc. Chúng ta thường thấy tượng đài đá trong những không gian văn hóa lớn. Tượng đài đá chứa đựng những giá trị lịch sử và thẩm mỹ to lớn.

Tượng đài đá không chỉ được xây dựng ngoài trời mà còn được xây dựng trong nhà. Tượng đài đá có thể được xây dựng ở quảng trường, công viên. Nhưng cũng có thể được xây dựng tại sảnh bảo tàng, nhà tưởng niệm. Trải qua nhiều năm tháng, tượng đài được xây dựng rộng rãi với nhiều mục đích khác nhau. Phải kể đến trước tiên múc đích của tượng đài đá là minh chứng ghi lại những sự kiện lịch sử. Tượng đài đá ghi dấu lại những chiến công hiển hách của cha ông. Ngoài ra tượng đài còn được xây dựng như một biểu tượng của một địa phương.

Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 1 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 2 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 3 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 4 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 5 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 6 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 7 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 8 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 9 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 10 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 11 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 12 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 13 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 14 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 15 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 16 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 17 Tượng đài bằng đá khối đà nẵng 18

Bình luận đã bị đóng.