Tượng Phật Thích Ca

Tượng Phật Thích Ca bằng đá tự nhiên non nước tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chúng tôi có nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau. Sản phẩm được các nghệ nhân làng nghề điêu khắc với một lòng tôn kính Đức Phật tối cao.

Tượng phật thích ca bằng đá non nước 1 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 2 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 3 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 4 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 5 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 6 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 7 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 8 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 9 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 10 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 11 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 12 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 13 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 14 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 15 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 16 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 17 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 18 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 19 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 20 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 21 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 22 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 23 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 24 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 25 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 26 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 27 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 28 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 29 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 30 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 31 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 32 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 33 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 34 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 35 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 36 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 37 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 38 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 39 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 40 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 41 Tượng phật thích ca bằng đá non nước 42

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *