0986.855.832

+100 Mẫu Tượng Phật Thích Ca bằng đá khối

Tượng Phật Thích Ca bằng đá tự nhiên non nước tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chúng tôi có nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau. Sản phẩm được các nghệ nhân làng nghề điêu khắc với một lòng tôn kính Đức Phật tối cao.

>> Xem thêm các Mẫu mộ đá , lăng mộ đá

Tượng Phật thích ca bằng đá

tuong phat thich ca bang da 1

tuong phat thich ca bang da 2 tuong phat thich ca bang da 3 tuong phat thich ca bang da 4 tuong phat thich ca bang da 5

tuong phat thich ca bang da 6 tuong phat thich ca bang da 8 tuong phat thich ca bang da 9 tuong phat thich ca bang da 10

tuong phat thich ca bang da 11 tuong phat thich ca bang da 12 tuong phat thich ca bang da 13 tuong phat thich ca bang da 14 tuong phat thich ca bang da 15 tuong phat thich ca bang da 16 tuong phat thich ca bang da 17 tuong phat thich ca bang da 18 tuong phat thich ca bang da 19 tuong phat thich ca bang da 20

tuong phat thich ca bang da 21 tuong phat thich ca bang da 22 tuong phat thich ca bang da 23 tuong phat thich ca bang da 24 tuong phat thich ca bang da 25 tuong phat thich ca bang da 26 tuong phat thich ca bang da 27 tuong phat thich ca bang da 28 tuong phat thich ca bang da 29 tuong phat thich ca bang da 30

tuong phat thich ca bang da 31 tuong phat thich ca bang da 32 tuong phat thich ca bang da 33 tuong phat thich ca bang da 34 tuong phat thich ca bang da 35 tuong phat thich ca bang da 36 tuong phat thich ca bang da 37 tuong phat thich ca bang da 38 tuong phat thich ca bang da 39 tuong phat thich ca bang da 40 tuong phat thich ca bang da 41 tuong phat thich ca bang da 42 tuong phat thich ca bang da 43 tuong phat thich ca bang da 44 tuong phat thich ca bang da 45 tuong phat thich ca bang da 46 tuong phat thich ca bang da 47 tuong phat thich ca bang da 48 tuong phat thich ca bang da 49 tuong phat thich ca bang da 50

tuong phat thich ca bang da 51 tuong phat thich ca bang da 52 tuong phat thich ca bang da 53 tuong phat thich ca bang da 54 tuong phat thich ca bang da 55 tuong phat thich ca bang da 56 tuong phat thich ca bang da 57 tuong phat thich ca bang da 58 tuong phat thich ca bang da 59 tuong phat thich ca bang da 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *